Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 27.1.2021 lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskevaan linjaukseen perustuen Pakilan musiikkiopistossa avataan lähiopetus rajatusti ja hallitusti 1.2. 2021 alkaen.

Ryhmä- tai yhteismusisointitoiminnot on suunniteltu tapauskohtaisesti koronan vaatimat reunaehdot täyttävään lähiopetuksen muotoon ja toteutetaan hybridi- tai vuorottelumallilla. Kukin opettaja informoi oppilaitaan tarkemmin Taaperomuskari, jossa on aikuiset mukana pysyy etämuodossa. Opetusjärjestelyt hoidetaan omat toimitilamme huomioiden niin, että riittävät turvavälit kaikissa tilanteissa pystytään takaamaan.
Mitään yleisötilaisuuksia ei järjestetä. Opiston oman väen oppilaskonserteissa saa olla paikalla enintään 10 henkilöä maskein ja turvavälein. Esitykset pyritään välittämään yleisölle striimattuina tai Zoomin kautta.

Opiston tiloissa
kaikkien 12v ja sitä vanhempien tulee käyttää maskia
eivät saa vierailla muut kuin oppitunneille tulevat ja henkilökunta
tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä
noudatetaan huolellista käsihygieniaa
ei saa käydä oireisena ollenkaan

Kaikessa toiminnassa tulee huomioida terveys ja turvallisuus tiedostaen, että valtakunnallinen ja paikallinen koronatilanne on edelleen vakava.

Etäopetusta voidaan käyttää silloin, kun se opettajan tai oppilaan /perheen terveyteen ja turvallisuuteen vedoten on perusteltua. Perustelut pyydetään esittämään rehtorille.

Nauttikaamme vastuullisesti tästä hartaasti odotetusta ja opintoja virkistävästä ja edistävästä lähituntien mahdollisuudesta, jotta saisimme sen myös pitää!

Anni Holma
rehtori
anni.holma@pakilanmusiikkiopisto.org
050-4717 931