Soitinesittely

 

Klassisen suuntautumisvaihtoehdon soitinesittelyt

piano
Piano

Aloitusikä
Pianonsoiton voi aloittaa jo n. 5-6 -vuotiaana, mutta aloitusikä on yksilöllisesti joustava. Soitin soveltuu hyvin myös useampia vuosia myöhempään aloitusikään.

Opetus
Yksilöopetusta 45 min. viikossa perustasolla, 60 min. viikossa musiikkiopistotasolla.

Jokaisen tuntema piano on monipuolisuudessaan musiikkiopistojen suosituin soitin. Sillä on myös musiikkiharrastustaan aloittelevan helppo päästä musisoinnin alkuun. Pianolle on kautta sen historian sävelletty valtavasti jokaiseen taitotasoon soveltuvia soolosävellyksiä . Pianistilla on myös tärkeä rooli säestäjänä ja kamarimusiikkiyhtyeiden jäsenenä. Klassisen musiikin pianistit opiskelevat oppilaan ikä ja valmiudet huomioiden alusta alkaen ensisijaisesti nuottikuvan kautta ja soittimensa hallinnan kehittyessä pääsevät tutustumaan eri aikakausien pianomusiikin laajaan ja mielenkiintoiseen maailmaan.

Soitinhankinta
Suositellaan akustisen pianon hankintaa.

Wikipedia: Piano

Vapaa säestys pianolla

Vapaa säestys sopii kaikille pianonsoitosta ja sointusäestyksestä kiinnostuneille, sekä klassisen pianonsoiton rinnalle että sivuaineeksi muille instrumentalisteille. Perusohjelmistona käytetään tuttuja lasten- ja kansanlauluja ja taitojen karttuessa kappaleiden sointu- ja rytmivalikoimaa laajennetaan haastavammaksi.

Vapaa säestys painottaa käytännöllisyyttä ja opiskelussa etsitään erilaisia improvisointi- ja kuunteluideoita säestysten rikastuttamiseksi.
Vapaa säestys tarjoaa oppilaalle oman suhteen musiikilliseen vuorovaikutukseen sekä tavan ilmentää itseään soittamalla.

Wikipedia: Vapaa säestys

cembaloCembalo

Aloitusikä
6 vuodesta ylöspäin

Opetus
Yksilöopetusta 45 minuuttia viikossa perustasolla, 60 minuuttia viikossa musiikkiopistotasolla.

Cembalo on historiallinen kosketinsoitin, jonka kulta-aika oli 1500-1700 -luvuilla. Rakenteeltaan cembaloa voisi kuvata koskettimilla varustetuksi kanteleeksi, jossa sointi tulee sormien sijasta pienen linnunsulasta tehdyn kynnen näppäillessä kieliä. Vaikka cembaloa voidaan pitää pianon esi-isänä, se ei suinkaan ole laimennettu versio nykypianosta, vaan sillä on ollut ja on edelleen oma roolinsa taidemusiikissa. Cembalolle sävelletty ohjelmisto kattaa musiikkia laajalti myöhäiskeskiajalta nykypäivään. Kun varhaisimmat modernille pianolle sävelletyt teokset ovat 1800-luvulta, cembalomusiikkia on säilynyt runsaasti jo 1500-luvulta.

Cembalistilla on kaksi erilaista roolia, solistin rooli ja kamarimuusikon rooli ns. basso continuo -soittajana. Soolo-ohjelmistoa on erittäin runsaasti eri aikakausilta ja eri tyylilajeissa, ja ohjelmistosta löytyy soitettavaa kaikille taitotasoille. Kamarimusiikissa basso continuoa soittavan cembalistin tehtävä on improvisoida annetun bassolinjan ja harmonioiden pohjalta yhtyeen sointiin sulautuvaa kudosta. Improvisointi on muutenkin merkittävä osa cembalonsoiton opiskelua.

Cembalonsoiton voi hyvin aloittaa ensimmäisenä instrumenttina, pienetkin kädet sopivat sen soittamiseen. Cembalo on myös hyvä sivuinstrumentti muille kosketinsoittajille tai melodiainstrumenttien soittajille. Vaikka cembalo ja piano ovat hyvin erilaisia soittimia, pianonsoitto antaa vahvan pohjan cembalonsoittoon. Toisaalta cembalon rooli harmoniainstrumenttina auttaa melodiainstrumenttien soittajia hahmottamaan sointuja ja niiden välisiä suhteita.

Soitinhankinta
Cembalonsoiton aloittaminen ei vaadi oman soittimen hankkimista, mutta mahdollisuus harjoitella jollakin kosketinsoittimella on tärkeä. Alkuvaiheessa huomattavan osan harjoittelusta voi tehdä jopa sähkösoittimella. Opisto pyrkii myös tarjoamaan harjoittelumahdollisuuden opiston cembalolla.

Wikipedia: Cembalo

viuluViulu

Viulunsoiton aloittamisikä on viidestä vuodesta ylöspäin
5 – 6 vuotiaana voi aloittaa tutustumisen viuluun myös viulumuskarissa.
Soittotunnin kesto on 45 minuuttia / viikko.

Soittimen hankinta
Aloittelijalle sopiva soitin maksaa n. 350 – 500 €.
Opettaja voi auttaa soittimen valinnassa.

Wikipedia: Viulu

alttoviuluAlttoviulu

Aloitusikä
6-7 vuotta ja siitä ylöspäin

Opetus
Alttoviulua soitetaan kuin viulua. Se on vaan vähän isompi
ja matalaäänisempi. Näin ollen alttoviuluun voi myos siirtyä
viulusta tarvitsematta aloittaa alusta.

Soitinhankinta
Alttoviuluja on monenkokoisia. Pieni oppilasaltto maksaa
500-600 euroa. Myös käytetty alttoviulu on hyvä vaihtoehto.
Soittotunti on kerran viikossa 45 min.

Wikipedia: Alttoviulu

kontrabassoKontrabasso

Kontrabasso on tutuimmillaan säestyssoittimena mutta sille löytyy myös paljon soolomateriaalia. 
Sitä soitetaan seisaaltaan ja istuen, jousella sekä näppäillen. 
Bassoa tarvitaan niin kansanmusiikkiyhtyeessä kuin jazzbändissä ja aina sinfoniaorkesterissa asti! 
Kontrabassoja on kaiken kokoisia, joten soiton aloittaminen onnistuu jopa 6-vuotiaana.

Wikipedia: Kontrabasso

huiluHuilu

Aloitusikä
n. 7-9 vuotta

Opetus
Oma tunti 45 min. kerran viikossa.

Soitinhankinta
Huilistit soittavat kaikki iästä riippumatta saman kokoisella soittimella. Pienemmät huilistit aloittavat käyrällä suukappaleella joka soittajan pituuden riittäessä vaihdetaan huilun mukana tulevaan suoraan suukappaleeseen. Uuden poikkihuilun hinta on n. 600€. Hyvällä ja säännöllisesti huolletulla soittimella pärjää monta vuotta. Opettaja neuvoo mielellään soittimen hankinnassa.

Wikipedia: Huilu

nokkahuiluNokkahuilu

Aloitusikä
6-8 vuotta

Opetus
Oma tunti 45 min. kerran viikossa.

Wikipedia: Nokkahuilu

klarinettiKlarinetti

Soitinhankinta
Alkuun pääsee n. 20 euron muovisella sopraanonokkahuilulla (englantilais-/barokkiotteinen). Muutaman vuoden päästä oppilaalla pitää olla myös alttonokkahuilu, hinta n. 40 euroa. Pidemmälle edenneelle oppilaalle olisi myös suositeltavaa hankkia aikanaan puiset soittimet. Opettaja antaa ohjeita soitinten hankinnassa.

Aloitusikä
Sopiva aloitusikä on 8-10 vuotta ja erityisvaatimuksena on pysyvät hampaat edessä ylhäällä ja alhaalla.

Opetus
Oma tunti 45 min. kerran viikossa.

Soitinhankinta
Klarinetinsoiton voi aloittaa joko muovisella tai puisella soittimella. Oppilasinstrumenttien hinnat alk. 500€. Opettaja neuvoo mielellään soittimen hankinnassa.

Wikipedia: Klarinetti

kitaraKitara

Aloitusikä
7-9 v.

Opetus
Oma tunti 45 min. kerran viikossa.

Soitinhankinta
Kitaran koko riippuu oppilaan koosta ja aloituskitaran hinta on n. 200€.
Opettaja neuvoo mielellään soittimen hankinnassa.

Wikipedia: Kitara

Suzuki-kitara

Aloitusikä
5-6 v.

Opetus
Oma tunti 20 min. sekä ryhmätunti 20 min. kerran viikossa.
Ryhmätunnin pituuteen vaikuttaa ryhmän koko.
Vanhempi on mukana alle 9 v. lapsen tunneilla.

Soitinhankinta
Opettaja neuvoo mielellään soittimen hankinnassa sekä lasta että vanhempaa.
Kitaran koko riippuu soittajan koosta ja aloituskitaran hinta on n. 200€.

Laulu

Aloitusikä
Aloitusikä noin 15:sta alkaen, tapauskohtaisesti voi harkita aiemminkin. Aiempi instrumenttiopetus jouduttaa kehittymistä.

Opetus
Opetus tapahtuu 45 minuutin yksityistunneilla joiden aikana varsinkin alkuvaiheessa keskitytään äänenmuodostukseen ja laulun tekniseen hallintaan. Laulajan ominaisuudet ja ainutlaatuisuus ovat opetuksen lähtökohtana. Ketään ei yritetä ”valaa muottiin”. Taitojen kartuttua opetuksen painopiste siirtyy esityksellisiin, tyylillisiin ja tulkinnallisiin asioihin sekä yhä suurempien laulullisten haasteiden voittamiseen. Pyrkimyksenä on vahvistaa laulajan äänellistä itsetuntemusta ja itseluottamusta. Esiintymismahdollisuuksien järjestäminen kuuluu myös tavoitteisiin. Yksinlaulun lisäksi ja tukena pyritään järjestämään yhtye- ja kuorolaulumahdollisuuksia projekteja.

Wikipedia: Laulu