Musiikin varhaiskasvatus

 

TERVETULOA MUSIIKKILEIKKIKOULUUN!

muskariVarhaiskasvatus pyrkii herättämään lapsen kiinnostuksen ja rakkauden musiikkiin. Se tutustuttaa lapsen musiikin elementteihin (= rytmeihin, sointiväreihin, melodioihin), omaan äänenkäyttöön ja musiikin muotoihin antaen myönteisiä kokemuksia musiikista omana ilmaisukeinona. Keskeiset työtavat ovat laulaminen ja loruilu, soittaminen, liikunta ja kuuntelu. Muskaritunneilla opitaan myös toimimaan ryhmässä.

Ajankohtaista

Muskariryhmiin ilmoittautuminen on mahdollista tuosta viereisestä linkistä. Kannattaa ensin katsoa lukujärjestyksestä, että vapaata on tavoitellussa ryhmässä.

Huom! Myös lopettamisesta tulee ilmoittaa, sillä ensi syksyn laskut lähtevät kaikille oppilasrekisterissä silloin oleville.

Musiikin varhaiskasvatuksen ryhmät

Ryhmät muodostetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Katso vapaita paikkoja lukujärjestyksestä.

0–2v. Perusmuskarit (vanhemman kanssa)
3–5v. Perusmuskarit (ilman vanhempaa)
4–5v. Kitaramuskari (Anne Jusslin)
4–5v. Pianomuskari (Anni Holma)
5–6v. Huilumuskari (Laura Rahnasto)
5–6v. Viulumuskari (Satu Lahdenperä)
6–7v. Kannelmuskari (Kaisa Viitala)

Suzuki-optus edellyttää vanhemman osallistumista opintoihin. Suzukiopetukseen haetaan valintakokeiden/haastattelujen kautta. Suzuki-opinnot aloitetaan 4-6-vuotiaana yhdessä vanhemman kanssa. Soitinvaihtoehtoina kitara ja sello. Ilmoittautuminen haastatteluun huhtikuun aikana sähköisesti osoitteessa www.pakilanmusiikiopisto.org / hakeminen tai opistolta saatavalla kaavakkeella. Haastattelut (lapsi+vanhempi) järjestetään keskiviikkona 24.5.2017 klo 10 alkaen. Tarkka aika ilmoitetaan toukokuun alussa kullekin henkilökohtaisesti sähköpostitse, ilmoita siis email-osoite, jota oikeasti käytät. Haastatteluissa hyväksytyille postitetaan tieto kesäkuun alkuun mennessä.

Japanilaisen Suzuki-metodin mukaan jo pieni lapsi oppii soittamaan kuuntelemalla, matkimalla ja toistamalla. Opintoihin kuuluu mm. alussa vanhemman opastus, soolo- ja ryhmäsoitto sekä lastenlaulut ja -leikit. Oppitunnin pituus on 30min/vko. Oppimateriaalina käytetään Suzuki-School-nuottisarjaa ja siihen liittyviä CD-levyjä. Lisätietoa www.suomensuzukiyhdistys.net

Suzuki-opettajat: Kitara: Anne Jusslin, anne.jusslin(at)gmail.com Sello: Tiia Ignatius, tiia.ignatius(at)gmail.com
Soitinmuskarissa 4–7 -vuotiaat lapset seikkailevat musiikin maailmassa leikkien, liikkuen, laulaen ja soittimella soittaen. Tavoitteena on kokea yhdessä musisoimisen iloa ja riemua. Käytössä ovat musiikkiopiston soittimet, joten mukanaolo ei edellytä oman soittimen hankintaa.
Rytmivalmennus on suunnattu 7–8 -vuotiaille lapsille ja sen musiikillinen painopiste on rytmimusiikissa. Sen eri suuntauksiin tutustutaan kuuntelemalla, laulamalla, liikkumalla, leikkimällä ja musisoimalla ryhmässä. Soittimina käytetään musiikkiopiston rytmisoittimia ja kitaroita. Ryhmä muodostetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja opettajalta anne.jusslin@gmail.com
Kuvismuskari on 6- ja 7-vuotiaille lapsille suunnattua kuvataidekoulun ja musiikkiopiston yhteisesti järjestämää taiteen perusopetusta. Opetuskerran pituus on 90 min ja ryhmäkoko on enintään 12 lasta. Opetus sisältää 5-kielisen kanteleen soittoa ja muuta mukavaa musisointia sekä kuvataiteen perustekniikoita yhteisen teeman mukaisesti. Opettajina toimivat Kaisa Viitala musiikkiopistosta ja Selja Raudas kuvataidekoulusta. Opetuspäivä on tiistai ja lukuvuosi sisältää 35 opetuskertaa. Oma 5-kielinen kantele suositeltava. Ilmoittautumiset suoraan Kuvataidekoululle: toimisto@p-hginkuvataidekoulu.com Vielä on paikkoja vapaana
Musakuvis on kakkosluokkalaisille 8-vuotiaille suunnattua kuvataidekoulun ja musiikkiopiston yhteisesti järjestämää taideopetusta (kuvataiteen laajaa oppimäärää ja musiikin esiopetusta). Opetus sisältää soittamisen alkeita pianolla pareittain sekä kuvismuskarissa aloitettujen kuvallisten teemojen ja työtapojen syventämistä; tutkitaan muotoa, tekstuuria, tilaa, liikettä, rytmiä, väriä ja valoa. Tehtävien yhteydessä harjoitellaan materiaalien, välineiden ja työtapojen käyttöä. Pyritään järjestämään myös eri soitinten esittelyjä musiikkiopiston oppilaiden esittämänä.
Soitinvalmennusryhmä on tarkoitettu kaikille cembalosta kiinnostuneille 6-8 -vuotiaille lapsille. Oppitunneilla opetellaan pienryhmässä musiikin peruskäsitteitä soittaen, laulaen ja leikkien sekä tutustutaan cembalonsoiton alkeisiin.

Omaa cembaloa ei tarvitse olla. Harjoitteluun kotona riittää pienempikin sähköinen kosketinsoitin.

Opetusta on kerran viikossa, oppitunnin pituus 45min. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opetuspäivä tulee olemaan tiistai, torstai tai perjantai. Oppitunnin tarkempi ajankohta sovitaan opettajan tapaamisessa to 9.8. klo 17.00 musiikkiopistolla. Ilmoittautuminen täältä.

Opettajana toimii MuM Päivi Vesalainen paivi.vesalainen@iki.fi 050 3085891