Musiikin varhaiskasvatus

 

Musiikin varhaiskasvatuksen lukukausimaksut:

Musiikkileikkiryhmä 30 min/vko110 €
Musiikkileikkiryhmä 45 min/vko160 €
Perhemuskari: vanhempi ja 1–2 lasta, 45 min190 €
Valmennus- ja soitinryhmä 45 min/vko160 €
Pari- ja pienryhmäopetus / suzuki-valmennus 30 min240 €
Pari- ja pienryhmäopetus 45 min310 €
Musakuvis 90 min325 €
Kuvismuskari 90 min275 €
Sisaralennukset ja vapaapaikat eivät koske musiikin varhaiskasvatusta.

Maksukäytännöt

Lukukausimaksut lähetetään sähköpostitse lukukausien alkupuolella oppilasrekisterissä oleville. Oppilaspaikan vastaanottaminen tarkoittaa sitoutumista myös lukukausimaksun suorittamiseen. Eräpäivän jälkeiset peruutukset eivät oikeuta maksuhyvitykseen. Poikkeuksena tästä musiikkiopiston hallituksen päätöksessään luettelemat syyt: äidin töihinpaluu, muutto pois paikkakunnalta, pitkäaikainen sairastaminen. Yhden tai kahden kokeilukerran jälkeen välittömästi perutuista paikoista emme veloita.

Perintäkulut 5 euroa + viivästyskorot.

Sisaralennus

Sisaralennus ei koske varhaiskasvatuksen piirissä olevia oppilaita.

Sairauden sattuessa

Opettajan sairastuessa musiikkiopisto pyrkii järjestämään sijaisen ryhmän normaaliin opetusaikaan. Äkillisissä tilanteissa sijaista ei kuitenkaan välttämättä aina saada, joten lukukauteen voi sisältyä enintään 2 peruttua opetuskertaa, joita ei korvata. Tätä käytäntöä sovelletaan kaikissa Helsingin tuntiperusteista valtionosuutta saavissa musiikkioppilaitoksissa. Oppilaan omista syistä aiheutuvia poissaoloja ei hyvitetä.