Musiikin varhaiskasvatus

 

Musiikin varhaiskasvatuksen lukukausimaksut:

Musiikkiryhmä 30min/vko 110 €
Musiikkiryhmä 45 min/vko 160 €
Valmennus- ja soitinryhmä 45 min/vko 160 €

Kuvismuskari 90 min 265 €
Musakuvis 90 min 320 €

Maksukäytännöt

Lukukausimaksut lähetetään sähköpostitse lukukausien alkupuolella oppilasrekisterissä oleville. Peruutus: Mikäli muskaripaikka peruutetaan eräpäivään mennessä laskusta hyvitetään loppukauden osuus. Eräpäivän jälkeiset peruutukset eivät oikeuta maksuhyvitykseen. Poikkeuksena tästä musiikkiopiston hallituksen päätöksessään luettelemat syyt: äidin töihinpaluu, muutto pois paikkakunnalta, pitkäaikainen sairastaminen. Yhden tai kahden kokeilukerran jälkeen välittömästi perutuista paikoista emme veloita.

Perintäkulut 5 euroa + viivästyskorot.

Sisaralennus

Sisaralennus ei koske varhaiskasvatuksen piirissä olevia oppilaita.

Sairauden sattuessa

Opettajan sairastuessa musiikkiopisto pyrkii järjestämään sijaisen ryhmän normaaliin opetusaikaan. Äkillisissä tilanteissa sijaista ei kuitenkaan välttämättä aina saada, joten lukukauteen voi sisältyä enintään 2 peruttua opetuskertaa, joita ei korvata. Tätä käytäntöä sovelletaan kaikissa Helsingin tuntiperusteista valtionosuutta saavissa musiikkioppilaitoksissa. Oppilaan omista syistä aiheutuvia poissaoloja ei hyvitetä.