Oppilaaksi

 

OPISKELIJAKSI HAKEMINEN 2024

Ilmoittautumisaika huhtikuu ja oppilasvalinnat toukokuussa

Oppilashaku perusopintoihin kaudelle 2024-25 on päättynyt. Hakijoille ilmoitetaan tarjottavista paikoista toukokuun loppuun mennessä sähköpostitse. Tarjottujen oppilaspaikkojen vastaanottaminen on vahvistettava sitovasti viimeistään 7.6.2024. Oppilaspaikka otetaan vastaan lukuvuodeksi (syys- ja kevätlukukausi) kerrallaan.

Ilmoittautuminen varhaiskasvatuksen soitin- ja musiikkileikkiryhmiin jatkuu edelleen ja on auki läpi kesän 8.8. saakka. https://pakilanmusiikkiopisto.org/lomakkeet/muskarihaku/

Opetusta annetaan seuraavissa musiikkilajeissa ja soittimissa:

Klassinen linja (piano, cembalo, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, huilu, nokkahuilu, klarinetti, oboe, trumpetti, pasuuna, kitara, laulu).
Kansanmusiikkilinja (piano, harmooni, viulu, jouhikko, nokkahuilu, pitkähuilu, puusarvi, paimensoittimet, kanteleet, haitarit, huuliharppu, kitara, mandoliini, ukulele, kontrabasso, laulu). Katso esittelyvideo soittimista täältä.
Rytmimusiikkilinja (piano, sähkökitara, sähköbasso, rummut, saksofoni, klarinetti, pasuuna, laulu)
Suzuki-kitara

Hakukaavakkeet

Netissä täytettävät ja sähköisesti lähetettävät löytyvät vain ilmoitettuna ilmoittautumisaikana alapalkista olevasta ”lomakkeet”-kohdasta.

Yleistä opiskelusta

Musiikki on kehittävä ja mukava harrastus, jonka pariin hakeutuessa on hyvä muistaa soittoharrastuksen tulosten syntyvän pitkäjänteisen ja kärsivällisen harjoittelun tuloksena. Sitoutuminen harrastukseen on edistymisen edellytys ja sinnikkyydellä saa aikaan eniten. Myös opettajat sitoutuvat työssään pitkäjänteiseen musiikki- ja oppilassuhteen rakentamiseen ja toivovat pysyvyyden tuottamaa työrauhaa kaikkien osapuolten eduksi.

Pakilan musiikkiopisto on Taiteen perusopetuslain mukaista laajaa oppimäärää opetusohjelmassaan toteuttava oppilaitos. Opetus noudattaa Opetushallituksen 2017 antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua Pakilan musiikkiopiston opetussuunnitelmaa. Syksystä 2021 alkaen kaikki oppilaat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Pakilan musiikkiopisto tarjoaa varhaisiän musiikkikasvatusta eri ikäisille suunnattujen musiikkileikkiryhmien, soitinpainotteisten muskarien, kuvataidemuskarien ja valmentavan bändin muodossa. Suzuki-kitaravalmennus on mahdollista aloittaa yhdessä vanhemman kanssa jo 3 ikävuodesta alkaen. Näihin ryhmiin ilmoittaudutaan huhti-toukokuussa (kaavake) tai syyslukukauden käynnistyttyä, mikäli paikkoja on vapaana.
Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen.

Musiikin laajan oppimäärän opintoihin hakeudutaan ilmoittautumalla huhtikuussa.

PERUSOPINNOISSA opiskellaan musiikin esittämistä ja ilmaisemista, oppimaan oppimista ja harjoittelua, musiikin kuuntelemista ja hahmottamista sekä säveltämistä ja improvisointia. Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas omien kykyjensä ja mieltymystensä suuntaiseen musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen.

SYVENTÄVISSÄ OPINNOISSA oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan vahvuuksiensa ja mieltymystensä pohjalta. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas suunnittelee ja valmistelee yhteistyössä opettajan kanssa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka arvioidaan. Opintojen päätteeksi oppilas saa todistuksen suoritetuista opinnoistaan.

Musiikki on henkinen harrastus, jonka tulokset syntyvät pitkällisinä prosesseina. Se edellyttää oppilaalta omaa aktiivisuutta ja pitkäjänteistä, säännöllistä harjoittelua kotona. Soiton (tai laulun) opiskelun lisäksi opinto-ohjelmaan kuuluvat musiikin hahmotusaineet sekä yhteismusisointi eri muodoissaan.

Ensimmäinen opiskeluvuosi on aina koevuosi, jonka aikana oppilaitos ja oppilas vanhempineen voivat selvittää, onko laajaa oppimäärää toteuttava musiikkioppilaitos oppilaan tarpeita parhaiten vastaava opiskeluratkaisu. Jatkossakin opiskelun edistymistä seurataan vuosittain.

Mikäli vanhemmilla on tiedossa, että lapsi on jollain tavalla erityinen oppija, toivomme musiikkiopistossa saavamme tietää siitä heti opintojen alkaessa. Näin voimme alusta alkaen antaa oppilaalle juuri hänen oppimistapaansa tukevaa opetusta.

Tältä pohjalta on mahdollista ponnistaa jopa ammattiin saakka, vaikka musiikki-opistomme on jo yli kolmen vuosikymmenen ajan antanut eväät elinikäiseen, elämää rikastavaan harrastukseen pääasiassa suurelle harrastajajoukolle.

AVOIN OPETUS
Avoimeen opetukseen tullaan ilmoittautumalla. Paikkoja on tarjolla rajoitetusti ja ensisijaisesti kannattaa kysyä opiskelumahdollisuutta perusopintojen piiristä musiikkiopiston varsinaisena oppilaana, sillä täydennämme oppilaspaikkoja pitkin lukuvuotta niiden vapautuessa. Avoin opetus toimii parhaimmillaan tutustumisväylänä varsinaisiin opintoihin hakeutumista suunniteltaessa sekä opetussuunnitelman mukaiset opintonsa loppuun saattaneille mahdollisuutena pitää yllä soittoharrastusta.
Avoimen osaston opetus ei ole laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan sidottua. Oppituntien määrä ja pituus on valittavissa, hinnat löytyvät täältä. Oppilas maksaa kaikki opetuskustannukset itse, sisaralennukset eivät koske avointa opiskelua. Opetuspaketin maksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä, muutoin opetus keskeytetään.

Uutta opetuspakettia edellisen jatkoksi ei aloiteta ennen kuin se on tilattu ja opiskeluoikeus myönnetty. Jokainen paketti tilataan erikseen. Avoimen opetuksen opetus alkaa syksyllä noin kaksi viikkoa musiikkiopiston lukukauden alkamisen jälkeen. Tuntipaketti tulee käyttää vähintään yhden lukuvuoden aikana.

Tunti on peruutettava vuorokautta ennen tunnin alkamisajankohtaa, muutoin tunti katsotaan pidetyksi!

Ilmoittautuminen avoimeen opetukseen on mahdollista jälleen 2.9. 2024 alkaen.