Oppilaaksi

 

OPISKELIJAKSI HAKEMINEN

Ilmoittautumisaika huhtikuu 2020 ja oppilasvalinnat järjestetään toukokuussa 2020.

Koska suositusten mukaan ryhmätilanteita tulee edelleen välttää, emme järjestä valintakokeita tänä keväänä aiemmin tiedotetulla tavalla ryhmätapaamisina, vaan pyrimme sijoittamaan kaikki oppilasvalintoihin ilmoittautuneet suoraan oppilaiksi parhaan kykymme ja mahdollisimman pitkälti hakijan toivomusten mukaan. Kaikille oppilasvalintoihin ilmoittautuneille ilmoitetaan tarjolla olevasta paikasta / varasijasta toukokuun loppuun mennessä ja tarjotun oppilaspaikan vastaanottaminen tulee vahvistaa rehtorille viimeistään 10.6. mennessä.

Opetusta annetaan seuraavissa musiikkilajeissa ja soittimissa:

Klassinen linja (piano, cembalo, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, huilu, nokkahuilu, klarinetti, trumpetti, pasuuna, kitara, laulu)
Kansanmusiikkilinja (piano, viulu, puhaltimet, kanteleet, haitari, kitara, laulu)
Rytmimusiikkilinja (piano, sähkökitara, sähköbasso, rummut, saksofoni, klarinetti, pasuuna, laulu)
Suzuki-kitara

Hakukaavakkeet

Netissä täytettävät ja sähköisesti lähetettävät löytyvät vain ilmoitettuna ilmoittautumisaikana alapalkista olevasta ”lomakkeet”-kohdasta.

Yleistä opiskelusta

Olet pyrkimässä Pakilan musiikkiopistoon hyvän harrastuksen pariin ja siksi olemme koonneet sinulle muutamia perusasioita musiikin opiskelun luonteesta, sisällöstä ja sen edellyttämistä puitteista.

Pakilan musiikkiopisto on Taiteen perusopetuslain mukaista laajaa oppimäärää opetusohjelmassaan toteuttava oppilaitos. Opetus noudattaa Opetushallituksen 2017 antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua Pakilan musiikkiopiston opetussuunnitelmaa, joka otettiin käyttöön uusilla oppilailla syyslukukauden 2018 alusta alkaen. Entisten oppilaiden kohdalla uuteen siirrytään vähitellen 3 vuoden kuluessa siten, että syksystä 2021 kaikki oppilaat opiskelevat uuden OPS:n mukaisesti.

Pakilan musiikkiopisto tarjoaa VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUSTA eri ikäryhmille suunnattujen musiikkileikkiryhmien, soitinryhmien, kuvataidemuskareiden ja eri musiikkilajien valmennusryhmien (aloitusikä 6–7-vuotta) muodossa. Näihin ryhmiin ilmoittaudutaan 1.4.–31.5. välisenä aikana tai mahdollisille vapaille paikoille opetuksen alettua elokuussa. Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen.

Musiikin laajan oppimäärän opintoihin hakeudutaan valintakokeiden kautta.

PERUSOPINNOISSA opiskellaan musiikin esittämistä ja ilmaisemista, oppimaan oppimista ja harjoittelua, musiikin kuuntelemista ja hahmottamista sekä säveltämistä ja improvisointia. Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas omien kykyjensä ja mieltymystensä suuntaiseen musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen.

SYVENTÄVISSÄ OPINNOISSA oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan vahvuuksiensa ja mieltymystensä pohjalta. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas suunnittelee ja valmistelee yhteistyössä opettajan kanssa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka arvioidaan. Opintojen päätteeksi oppilas saa todistuksen suoritetuista opinnoistaan.

Musiikki on henkinen harrastus, jonka tulokset syntyvät pitkällisinä prosesseina. Se edellyttää oppilaalta omaa aktiivisuutta ja pitkäjänteistä, säännöllistä harjoittelua kotona. Soiton (tai laulun) opiskelun lisäksi opinto-ohjelmaan kuuluvat musiikin hahmotusaineet sekä yhteismusisointi eri muodoissaan.

Ensimmäinen opiskeluvuosi on aina koevuosi, jonka aikana oppilaitos ja oppilas vanhempineen voivat selvittää, onko laajaa oppimäärää toteuttava musiikkioppilaitos oppilaan tarpeita parhaiten vastaava opiskeluratkaisu. Jatkossakin opiskelun edistymistä seurataan vuosittain.

Mikäli vanhemmilla on tiedossa, että lapsi on jollain tavalla erityinen oppija, toivomme musiikkiopistossa saavamme tietää siitä heti opintojen alkaessa. Näin voimme alusta alkaen antaa oppilaalle juuri hänen oppimistapaansa tukevaa opetusta.

Tältä pohjalta on mahdollista ponnistaa jopa ammattiin saakka, vaikka musiikki-opistomme on jo yli kolmen vuosikymmenen ajan antanut eväät elinikäiseen, elämää rikastavaan harrastukseen pääasiassa suurelle harrastajajoukolle.

Onnea matkaan!