Opistoinfo

 

Pakilan musiikkiopistossa annetaan musiikinopetusta taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti. Se jakaantuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin.

Perusopintojen sisällöt on määritelty instrumentti- ja oppiainekohtaisissa taitotauluissa. Perusopinnoissa on kolme tasoa. Kunkin tason päätteeksi on tasokonsertti, joka voidaan toteuttaa monimuotoisesti (yhtenä konserttina musiikkiopistolla tai sen ulkopuolella tai esittämällä ohjelma osissa eri yhteyksissä).

Syventävät opinnot kootaan yksilöllisesti oppilaan suuntautuneisuuden ja vahvuuksien pohjalta. Keskeinen opinnäyte on lopputyö, joka voidaan koostaa monin eri tavoin. Se voi olla syventymistä yhteen osa-alueeseen. Se voi myös keskittyä johonkin ilmiöön ja tarkastella sitä eri tulokulmista käsin.

Opetusta annetaan instrumentti- ja yhteismusisointitaidoissa sekä musiikin perusteissa.

Tarkempaa tietoa opinnoista antaa Pakilan musiikkiopiston opetussuunnitelma.

Pakilan musiikkiopisto tarjoaa varhaisiän musiikkikasvatusta vauvaiästä lähtien jo ennen perusopintoja. Musiikkiopintojen polku voi alkaa jo varhain; muskariryhmiä on ikävuosittain ja erilaisilla painotuksilla (soitinmuskarit, kuvismuskarit)

Perusopintoihin voi tulla myös suoraan, muskari/valmennus ei ole edellytys niihin pääsemiseksi.