1.–7.3. lähitunnit yksityisopetuksessa edelleen mahdollisia lähikontakteja välttäen, 2 m turvavälein ja maskeja, sermejä sekä väljiä tiloja käyttäen. Etäopetus silloin, kun edellä mainittuja turvallisuustekijöitä ei ole mahdollista saavuttaa. Oppilaiden ja opettajien tulee sopia tuntijärjestelyistä ajoissa keskenään.

Taiteen perusopetuksen opetusjärjestelyjä koskevia ohjeistuksia täsmennyksineen odotellaan saapuvaksi viikon aikana ja tiedotamme muutoksista heti kun mahdollista.

Toivotamme kaikille osapuolille jaksamista ja sietokykyä alati muuttuvien ja eri tavoin koettelevien olosuhteiden keskellä!