Oppilaaksi

 

Klassinen musiikki

Klassisen musiikin opinnoissa keskitytään länsimaisen taidemusiikin pitkän historian vaalimiseen sekä eri aikakausina vallinneiden tyylikausien ja esityskäytäntöjen omaksumi-seen. Opiskelun ohjelmisto kattaa koko taidemusiikin historian alkaen aina 1600-luvun barokista meidän päiviemme modernismiin.

Opetusmenetelmät painottavat pitkän musiikkiperinteen ja musiikin historian tuntemusta ja kasvattavat oppilaan musiikillista herkkyyttä ja yleissivistystä.

Keskeisenä tavoitteena on oppilaan hyvän musiikkisuhteen, tietojen ja taitojen kehittäminen sekä tyylitajuun perustuvan luovan tulkinnan avartaminen.

Klassista musiikkia voi Pakilan musiikkiopistossa opiskella seuraavissa soittimissa: piano, cembalo, kitara, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, nokkahuilu, huilu, klarinetti, trumpetti, pasuuna, vapaa säestys ja laulu.

Kansanmusiikki

Kansanmusiikin opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan muusikkouden yksilöllistä kehittymistä siten, että jokainen voi edetä opinnoissaan omien lähtökohtiensa, kiinnostuksensa ja edellytyksiensä mukaan.

Peruskurssiopintojen jälkeen opiskelijan tulisi kyetä perinteisen ja uuden kansanmusiikin itsenäiseen tuottamiseen: soittamiseen, laulamiseen ja oman musiikin tekemiseen. Tavoitteena on edetä ilmaisutaidon, instrumenttitekniikan, improvisaation, säveltämisen ja ryhmämusisointitaitojen sekä kansanmusiikkitiedon alueilla.

Musiikin perusteiden opiskelun tavoitteena on tukea kansanmusiikin opiskelua.
Yleisen muusikkouden ja instrumenttitaitojen monipuolisella opiskelulla turvataan nuoren etenemismahdollisuudet sekä ammattilaiseksi että aktiiviseksi, musiikista nauttivaksi harrastajaksi.

Kansanmusiikkia voi Pakilan musiikkiopistossa opiskella seuraavissa soittimissa (ja laulussa): piano, puhaltimet, kantele, harmonikka, viulu, kitara ja laulu

Näytteen kansanmusiikkitapahtuma Melkutuksesta voit katsoa täältä.

Rytmimusiikki

Rytmimusiikin opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan muusikkouden yksilöllistä kehittymistä siten, että jokainen voi edetä opinnoissaan omien lähtökohtiensa, kiinnostuksensa ja edellytyksiensä mukaan.

Peruskurssiopintojen jälkeen opiskelijan tulisi kyetä perinteisen ja uuden rytmimusiikin itsenäiseen tuottamiseen: soittamiseen, laulamiseen ja oman musiikin tekemiseen.

Teoria-aineiden opiskelun tavoitteena on tukea rytmimusiikin opiskelua.

Yleisen muusikkouden ja instrumenttitaitojen monipuolisella opiskelulla turvataan nuoren etenemismahdollisuudet sekä ammattilaiseksi että aktiiviseksi, musiikista nauttivaksi harrastajaksi.

Rytmimusiikkia voi Pakilan musiikkiopistossa opiskella seuraavissa soittimissa (ja laulussa): sähkökitara, sähköbasso, rummut, kosketinsoittimet, saksofoni, klarinetti ja laulu, sekä pop/jazzmusiikin perusteet.