Opettajat

 

LauraLaura Rahnasto
muskari, huilu
040-5190 291
laura.rahnasto(at)gmail.com

Laura Rahnasto toimii varhaisiän musiikinopettajana ja huilunsoiton opettajana Pakilan musiikkiopistossa.
Muskarissa tärkeää on kokeilemisen ja löytämisen ilo. Mitään ei tarvitse osata etukäteen. Lapset saavat toteuttaa omaa itseilmaisuaan ja luovuuttaan musisoimisen keinoin. Muskari on tavoitteellista toimintaa jossa on mahdollisuus edetä vauvamuskarista esikouluikään ja aloittaa sen jälkeen mahdolliset instrumenttiopinnot musiikkiopistossa.
Huilunsoitossa edetään äänen tuottamisen ja tekniikan perusteista lähtien innostavaan ja kannustavaan harjoitteluun ja oppimiseen. Musisoimisen ilo lähtee oppilaan ja opettajan välisestä hyvästä vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Halu oppia uutta ja edetä soitossa askel kerrallaan jokaisen omista lähtökodista alkaen on olennaista. Tärkeää on saada toteuttaa omaa itseilmaisuaan ja luovuuttaan monipuolisen musisoinnin keinoin.

Laura on opiskellut varhaisiän musiikinopettajaksi ja huilunsoiton opettajaksi Ammattikorkeakoulu Metropoliassa. Lisäksi Laura on opiskellut musiikkiterapiaa Sibelius-Akatemiassa, improvisaatiota Pop & Jazz Konservatoriossa ja musiikkitiedettä Helsingin yliopistossa. Huilistina Laura on tehnyt taideintegraatiota yhteistyössä luontovalokuvaajan kanssa josta on syntynyt erilaisia Kuvakonsertteja kirkkoihin, kouluihin, päiväkoteihin ja vanhainkoteihin. Lisäksi Laura on esiintynyt myös erilaisin kamarimusiikkikonsertein.

Laura harrastaa uintia, hiihtoa, ruoanlaittoa, kulttuuria ja matkustelua.