Oppilaaksi

 

OPISKELIJAKSI HAKEMINEN

Ilmoittautumisaika huhtikuu 2017 ja valintakokeet järjestetään 23.–24.5.2017.

Valintakokeisiin ilmoittautuneille ilmoitetaan henkilökohtainen testiaika ilmoittautujan antamaan sähköpostiosoitteeseen (anna siis osoite, jota seuraat!) toukokuun alussa.

Opetusta annetaan seuraavissa musiikkilajeissa ja soittimissa:

Klassinen linja (piano, cembalo, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, huilu, nokkahuilu, klarinetti, trumpetti, pasuuna, kitara, laulu)
Kansanmusiikkilinja (piano, viulu, puhaltimet, kanteleet, haitari, kitara, laulu)
Rytmimusiikkilinja (piano, sähkökitara, sähköbasso, rummut, saksofoni, klarinetti, pasuuna, laulu)
Suzuki-kitara ja -sello.

Valintakokeessa testataan pyrkijän motoristen valmiuksien lisäksi musikaalista ja rytmistä hahmotuskykyä erilaisten toistotehtävien avulla. Vapaavalintaisen pienen laulun esittämiseen on syytä varautua. Pyrkijä voi halutessaan antaa myös soittonäytteen, joka ei kuitenkaan ole pakollinen. Testaus kestää n. 15 min/henkilö.

Valintakokeessa hyväksytyille postitetaan tieto kesäkuun alussa.

Hakukaavakkeet

Netissä täytettävät ja sähköisesti lähetettävät löytyvät täältä huhtikuun ajan.

Yleistä opiskelusta

Olet pyrkimässä Pakilan musiikkiopistoon hyvän harrastuksen pariin ja siksi olemme koonneet sinulle muutamia perusasioita musiikin opiskelun luonteesta, sisällöstä ja sen edellyttämistä puitteista (välineet, ajankäyttö- ja tilajärjestelyt).Kerromme myös lyhyesti valintakokeista.

Pakilan musiikkiopisto on Taiteen perusopetuslain mukaista laajaa oppimäärää opetusohjelmassaan toteuttava oppilaitos. Opetus noudattaa Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua opetussuunnitelmaa (ks. tarkemmin Opetussuunnitelma
tai halutessasi tilaa paperille tulostettu versio puh. 754 5058).

SOITINKARUSELLI on 6-8-vuotiaille suunnattua varhaista instrumenttiopetusta, jonka tavoitteena on eri soittimiin tutustumisen kautta löytää oppilaalle parhaiten sopiva instrumentti.

PERUSTASOLLA suoritetaan tasosuoritukset 1, 2 ja 3 sekä instrumentissa että musiikin perusteissa (=teoria ja säveltapailu, yleinen musiikkitieto).
Kurssit suoritettuaan oppilas saa perustason päättötodistuksen.

MUSIIKKIOPISTOTASOLLA suoritetaan I-kurssit sekä instrumentissa että musiikin perusteissa
(= teoria ja säveltapailu, harmoniaoppi, yleinen musiikkitieto).
Kurssit suoritettuaan oppilas saa musiikkiopistotason päättötodistuksen.

Musiikki on henkinen harrastus, jonka tulokset syntyvät pitkällisinä prosesseina. Se edellyttää oppilaalta omaa aktiivisuutta ja pitkäjänteistä, säännöllistä harjoittelua kotona. Soiton (tai laulun) opiskelun lisäksi opinto-ohjelmaan kuuluvat musiikin perusteet ja yhteismusisointi.

VALINTAKOKEESSA testataan motorisia valmiuksia sekä musiikillista ja rytmistä hahmotuskykyä erilaisten toisto- ja erottelutehtävien avulla. On mahdollista antaa myös soittonäyte; se ei kuitenkaan ole pakollinen. Pyrkijät voivat varautua pienen vapaavalintaisen laulun esittämiseen.

Ensimmäinen opiskeluvuosi on aina koevuosi, jonka aikana oppilaitos ja oppilas vanhempineen voivat selvittää, onko laajaa oppimäärää toteuttava musiikkioppilaitos oppilaan tarpeita parhaiten vastaava opiskeluratkaisu. Jatkossakin opiskelun edistymistä seurataan vuosittain.

Mikäli vanhemmilla on tiedossa, että lapsi on jollain tavalla erityinen oppija, toivomme musiikkiopistossa saavamme tietää siitä heti opintojen alkaessa. Näin voimme alusta alkaen antaa oppilaalle juuri hänen oppimistapaansa tukevaa opetusta.

Tältä pohjalta on mahdollista ponnistaa jopa ammattiin saakka – mutta musiikki-opistomme on jo yli kolmen vuosikymmenen ajan antanut eväät elinikäiseen, elämää rikastavaan harrastukseen pääasiassa suurelle harrastajajoukolle.

Onnea matkaan!