Opistoinfo

 

MUSIIKIN PERUSTASON OPETUS

jousisektioMusiikin perustasteen opetus tarkoittaa opintojen alkuvaihetta, joka sisältää tasosuoritukset 1, 2 ja 3 soittimessa (laulussa), teoriassa ja säveltapailussa sekä yleisessä musiikkitiedossa.
Nämä suoritettuaan opiskelija saa perustason päättötodistuksen.
Sivuaine myönnetään hakemuksesta harkinnan mukaan, silloin kun pääaine on riittävän vakiintunut (tasosuoritus 1 pääaineessa) ja oppilaitoksen tuntikiintiössä on tilaa. Syksystä 2015 alkaen myönnettyjen sivuaineopintojen jatkoa tarkastellaan vuosittain.

Perusasteen tutkintojen valmistamiseen/opiskeluun käytettävät ohjeelliset ajat:

  • solistinen pääaine
  • musiikin perusteet
  • yleinen musiikkitieto/kansanmusiikkitieto

Instrumentti- ja yhteismusisointitaidot:

  • perustaso 1: 2-3 vuotta
  • perustaso 2: 2-3 vuotta
  • perustaso 3: 2-3 vuotta

Musiikin perusteet:

  • perustaso 1: 2 vuotta
  • perustaso 2: 2 vuotta
  • perustaso 3: 2 vuotta

Yleinen musiikkitieto:
perustaso 1 vuosi

Perusasteen oppimäärän suoritusaika on 6-9 vuotta.

MUSIIKKIOPISTOTASON OPETUS

Musiikkiopistotason oppimäärään sisältyy solistisen pääaineen I-kurssi sekä musiikin perusteiden kaikille yhteiset ja syventävät opinnot.

Musiikkiopistotason oppimäärään voidaan sisällyttää erikoiskursseja oppilaan suuntautuneisuuden ja aktiivisuuden mukaan.

Musiikkiopistotason musiikinperusteet ovat yhden vuoden kursseja.

Musiikkiopistotason oppimäärän suoritusaika on pääsääntöisesti 3 vuotta.